Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Rozšířená vzdělávací nabídka pro předškoláky

1.března 2023  |   Mateřská škola  |   Ředitelka  |  

Předškolním dětem nabízíme zájmové aktivity, jako doplňkové projekty ŠVP, cílené na věkovou skupinu 5-6 let. Aktivity jsou zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti a přípravu na vstup do základní školy.

Jejich cílem je:

 • umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
 • zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí v etapě předškolního vzdělávání
 • vytvářet předpoklady pro pokračování vzdělávání a podporovat individuální rozvojové možnosti dětí, optimální úroveň osobního rozvoje a chuť k učení každého dítěte, které opouští mateřskou školu

Očekávané kompetence:

 • kompetence k učení (soustředěně pozoruje, poslouchá, zkoumá, objevuje, všímá si)
 • kompetence k řešení problémů (zkouší, experimentuje, samostatně řeší vyniklé situace)
 • komunikativní kompetence (rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci)
 • sociální a personální kompetence (dokáže se prosadit, ale i podřídit, domlouvá se, spolupracuje)
 • činnostní a občanské kompetence ( učí se hru plánovat, organizovat, odhaduje rizika, jde za svým záměrem, ale umí se přizpůsobit okolnostem má smysl pro povinnost, váží si práce druhých)

Sportovní hry

Sport je prevence nežádoucích společenských jevů u dospělých a především u mládeže. Veřejnost si jasně uvědomuje význam tělesné výchovy na školách. I my spatřujeme v tělesné výchově cestu, jak si děti mohou upevnit své zdraví, jak mohou získat smysl pro fair play a pro kázeň.

Pohyb je jedním ze základních projevů člověka. Děti mohou svoje pohyby usměrňovat a pravidelně sportovat už od nejmladšího věku. Základem pro sportovní přípravu dětí je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností.

Děti si pomocí motivačních cvičení zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především se pohybem baví. Naučí se správnou techniku běhu, hodu, skoku do dálky, koordinaci pohybu. Chceme dětem poskytnout kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí sportovní specializaci.

Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti:

Chůze a běh – střídat chůzi a běh, měnit rychlost, reagovat na signál (změna směru i rychlosti), chůze vzad, chůze a běh s překračováním a přebíháním různě vysokých překážek apod.

Poskoky a skoky – na místě, vpřed, vzad, stranou, snožmo, po jedné noze na místě, vpřed, skoky přes švihadlo, výskoky na zvýšenou plochu, seskoky.

Plazení a lezení – ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, vylézání a slézání po žebřinách.

Převaly – z polohy leh (válení sudů), z polohy sed skrčmo, dřep (kolébka).

Manipulace s míčem – podávání, hod obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, kop před sebe, přihrávky o stěnu.

Veselé pískání

Díky flétničkám se děti hravě a nenásilně seznámí s prvním jednoduchým hudebním nástrojem. Naučí se základní noty, vnímat rytmus a správně a zdravě dýchat.

V mateřské škole pískáme pro radost a pro zdraví! Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou. S notami a pískáním se děti seznámí pomocí barev a „notových kamarádů“.

Není nutné hned na začátku umět zahrát mnoho písniček a zvládat hrát mnoho tónů, většinou na úkor správné techniky hry na zobcovou flétnu. Raději se zaměřujeme na rozvíjení potřebných základních dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci.

Keramika

Modelování a sochání z hlíny příznivě rozvíjí výtvarné cítění, procvičuje jemnou motoriku a schopnost soustředění. Pomáhá dětem tvořivou formou hlouběji poznávat sama sebe a své možnosti, rozvíjet kreativitu, fantazii i schopnost experimentovat a uvolnit se.

Děti se postupně seznámí se základními technikami zpracování hlíny, s použitím nejrůznějších pomůcek, jako jsou např. váleček, různá vykrajovátka, struny, rádýlka, houby, štětce či špachtle. Děti se naučí, jak zpracovat svůj nápad s využitím vlastní kreativity až k dokončenému výrobku, který se může stát dekorací nebo pěkným a vítaným dárečkem.

Kuchtění

V mateřské škole děti připravují různé pomazánky, chlebíčky a jednohubky, nepečené dezertíky, saláty, ovocné mísy, figurky z marcipánu a mnoho dalšího.

Děti připravují i tepelně upravené jednoduché recepty. Učí se polévky, pečou buchty, připravují palačinky, atd.

Děti se naučí připravovat pokrmy dle receptů přiměřených jejich věku. Naším cílem je, aby si děti oblíbily zdravé a kvalitní potraviny, zařazovaly do svého jídelníčku více zeleniny, ovoce a cereálií. Navíc se děti učí bezpečně a pod dohledem zacházet s ostrými předměty, učitelka upozorňuje na možná nebezpečí při používání některých kuchyňských potřeb a seznamuje děti se základními surovinami. Vaření u dětí rozvíjí radost z vytváření netradičních dobrot pro rodiče a kamarády

Dbáme na hygienu a bezpečnost!

Plavání

Kurzy plavání probíhají citlivě a metodicky formou her, za pomoci říkadel, písniček a speciálních plaveckých pomůcek. Během kurzů se děti naučí orientaci nad i pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i na bříšku, skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, základy plaveckých stylů, prvky sebezáchrany a hlavně se naučí cítit se ve vodě bezpečně a přitom z ní mít respekt. Po zvládnutí základních prvků sebezáchrany a základních plaveckých dovedností plynule navazujeme s nácvikem základního plaveckého způsobu jako jsou prsa. Jedná se o deset lekcí v jarních měsících.

Co plavání přináší:

      Rozvoj psychomotorických schopností dítěte.

 • Podporuje správné zakřivení páteře dítěte a posílení zádových svalů.
 • Rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte.
 • Posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu.
 • Plavání podporuje chuť k jídlu, děti lépe spí.
 • Děti se naučí spolupracovat, soustředit, jsou bystřejší.
 • Otužování dětí jako vedlejší účinek plavání přispívá k vyšší odolnosti proti některým nemocem.
 • Plavání dětí je podle názoru dětských lékařů vhodnou a prospěšnou aktivitou.

 

Hravá angličtina 

Předškolní děti mají  novou možnost hravé angličtiny. Každý týden  si děti pomocí her, písniček a básniček naposlouchají správnou výslovnost, naučí se základní slovíčka a dostanou tak skvělou průpravu do školních lavic.

 


Pro rodiče
Vyhledávání

Archiv webu

Krátké zprávy
Zveřejněno: 31.10.2023
Nové webové stránky

Vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde nejdete vše, co vás zajímá a pokud přece jen ne, neváhejte nás kontaktovat. 

Obsah starého webu ještě nějakou dobu naleznete na adrese archiv.msnavapence.cz 

Stránky tříd
Mateřská škola
Broučci
Zlatíčka
Kontakt

Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Na Vápence 766,
468 22  Železný Brod
IČ: 04624548
739 572 089
778 546 460
info@msnavapence.cz
h53jkya
Kalendář akcí

Dnes je 23. června 2024
a svátek má Zdeňka.

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.