Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Adaptační program při nástupu do mateřské školy

31.října 2023  |   Mateřská škola  |   Ředitelka  |  

       

Ať vaše dítě nastupuje k docházce do mateřské školy na začátku či v průběhu školního roku, vždy bude tato událost pro vás i vaše dítě zásadní. Nástup dítěte do mateřské školy změní celkový chod rodiny. Dítě se dostává do nové role - předškoláčka. Tato role pro něj může být ze začátku velice psychicky i fyzicky náročná. Nové prostředí, cizí dospělé osoby, velký kolektiv dětí, odlišný program dne, stravování, atd. Každé dítě na dlouhodobé odloučení z rodiny reaguje jiným způsobem. Adaptabilita člověka na nové věci, prostředí a kolektiv je zcela individuální a tak je potřeba obzvláště dětem s touto novou situací pomoci a tolerovat jejich odlišnosti. K dítěti musíme přistupovat empaticky a vstup do nové role předškoláčka nijak neuspěchat. 

Rodiče a rodina jsou pro dítě zdrojem jistoty, kterou v nových situacích ztrácí a přitom ji tolik potřebuje. Proto nabízíme Adaptační program při vstupu do mateřské školy, který má právě v prvotním začátku vstupu dítěte do školy tuto nejistotu zmírnit.

Adaptační program po vstupu do mateřské školy

Domluvte se svým zaměstnavatelem, aby vás uvolnil z práce nebo povolejte prarodiče či někoho, kdo je schopen onen zmíněný pocit jistoty dítěti vytvořit. Z kapacitních důvodů je možný doprovod pouze 1 dospělé osoby na jedno dítě. Dospělá osoba může s dítětem v mateřské škole pobývat podle potřeby první 2 dny a další 2 dny bude k dispozici v případě adaptačních obtíží. Loučení zbytečně neprodlužujte. Jednejte s dítětem laskavě, ale rozhodně. Vaše nejistota v dětech vyvolává rovněž nejistotu.

Fáze adaptace:

1. - 3. den může dospělák dítěti ráno se vším pomáhat a doprovázet ho může až do třídy. Potom pozvolna začneme děti učit na odloučení při činnostech s paní učitelkou. Délku pobytu přizpůsobíme podle potřeby na 2 až maximálně 4 hodiny.

4. – 5. den děti připravíme na to, že budou na dopolední činnost ve školce už bez doprovodu, jen s dětmi a paní učitelkou (dobu budeme individuálně upravovat). Rodiče přijdou nejpozději po obědě.

od 6. dne, pokud probíhá adaptace bez vážnějších problémů, je možné zvážit odpolední odpočinek v MŠ. V opačném případě rychlý přechod na celodenní pobyt nedoporučujeme. Výrazně se tím prodlouží proces zdárné adaptace. Pokud mají rodiče tu možnost, je lepší adaptaci neuspěchat a několik dní ještě chodit pro dítě po obědě. Zvykne si na prostředí, nové lidi, okouká běžný režim a s větším klidem pak ulehá k odpočinku.

První týden s úsměvem, pak slzičky

I přes adaptační programy, které naše mateřská škola nabízí, nemusí být začátek školní docházky zcela bezproblémový. V takových případech budeme hledat společně individuální řešení v zájmu dítěte.

Často se stává, že jsou první týden děti v mateřské škole nadšené. Nové hračky, nové situace, ve škole pobývají krátce, všichni je chválí, ale zhruba po týdnu nastává první krize. Dítěti dochází, že docházka do mateřské školy je už napořád (děti nemají ještě pojem času) a že návrat do starého řádu není možný. To v dětech vyvolá obrannou reakci. Dítě může rodiče začít všemožnými prostředky přesvědčovat o tom, že do mateřské školy chodit nechce (pláč, psychosomatické obtíže, změna chování, výkyvy nálad, nepředvídatelné jednání či reakce a tak podobně). Tato krize by měla do měsíce odeznít.

Bohužel po nástupu do mateřské školy nám adaptaci často ztěžují opakující se nemoci. Dítě přijde z rodiny do velkého kolektivu, kde je „promořenost“ bacily vysoká. Dítě je psychicky oslabené, nemá ještě uzavřený imunitní systém a je tak vůči chorobám méně odolné. Počítejte tedy předem s tím, že dítě v prvním roce docházky do mateřské školy bude ještě potřebovat vaši zvýšenou péči a promyslete, jak budete řešit ošetřování dítěte v případě nemoci. Chápu, že váš zaměstnavatel nebude z vaší absence nadšený, ale neměli byste upřednostňovat práci na úkor doléčení dítěte a ohleduplnosti k ostatním. Nedoléčené děti ve školce jen opět přispívají k nekonečnému koloběhu nemocí.

Druhá krize

Některé děti můžou procházet zhruba po 2 měsících docházky do mateřské školy další krizí. Tato se už většinou neprojevuje jako smutnění, ale dítě se snaží všemožně snížit rodičovskou autoritu („zlobí“), chová se nepředvídatelně a snaží na sebe upoutat pozornost nevhodným způsobem. Zde platí jen milá důslednost a pevné nervy? Tato krize sama odezní.

Věřím, že se nám podaří společnými silami dětem vstup do mateřské školy co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. V případě vašich dotazů nebo nejistoty se na nás s důvěrou obraťte. Mateřská škola je tu pro vaše děti a my jsme tady pro ně.

Těšíme se na společné nové začátky.

                                                                                             Jitka Jírová

                                                                                             ředitelka školy


Pro rodiče
Vyhledávání

Archiv webu

Krátké zprávy
Zveřejněno: 31.10.2023
Nové webové stránky

Vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde nejdete vše, co vás zajímá a pokud přece jen ne, neváhejte nás kontaktovat. 

Obsah starého webu ještě nějakou dobu naleznete na adrese archiv.msnavapence.cz 

Stránky tříd
Mateřská škola
Broučci
Zlatíčka
Kontakt

Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Na Vápence 766,
468 22  Železný Brod
IČ: 04624548
739 572 089
778 546 460
info@msnavapence.cz
h53jkya
Kalendář akcí

Dnes je 23. června 2024
a svátek má Zdeňka.

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.