Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Koncepční záměry školy - ŠVP

1.března 2023  |   Mateřská škola  |   Administrátor  |  

Nás Školní vzdělávací program s názvem „S Malým princem letem kouzelným světem“ vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ. Děti jsou zařazeny do věkově smíšených tříd. V přízemí třída Broučků, v 1.patře třída Zlatíček. Vzdělávací cíle, které si klademe, pokrývají široký rozsah životních kompetencí.

  • vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu
  • zaměřujeme se na osobní a sociální rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy
  • snažíme se pro děti a s dětmi vytvářet prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady
  • učíme děti žít s ostatními, vzájemně komunikovat, respektovat odlišnost druhých, být ohleduplný, navazovat a rozvíjet dětská přátelství
  • rozvíjíme důvěru ve schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, nacházet, poznávat, prožívat, umět pojmenovat poznané a prožité a hlavně porozumět

naše MOTTO:

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím“
  • hrou a zábavnou formou připravujeme předškoláky na vstup do ZŠ
  • pořádáme kulturní akce (divadla, exkurse, výlety, tematické dny a projekty….atd.)
  • zaměřujeme se na prevenci a odstraňování řečových vad díky práci učitelek, vyškolených na logopedické asistenty. Nabízíme rovněž péči externího logopeda
  • snažíme se posilovat vazbu a spolupráci s rodinou . Nabízíme účast na akcích pořádaných MŠ, konzultační hodiny, společné řešení výchovných problémů.

Pro všechny výše uvedené úkoly je však nutná oboustranná důvěra, vzájemná vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

V neposlední řadě se zaměřujeme na osobnostní růst a připravenost učitelek na výchovně vzdělávací práci. Nadále se proto vzděláváme a rozvíjíme tím vlastní potenciál, aktivitu a tvořivost.


O škole
Vyhledávání

Archiv webu

Krátké zprávy
Zveřejněno: 31.10.2023
Nové webové stránky

Vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde nejdete vše, co vás zajímá a pokud přece jen ne, neváhejte nás kontaktovat. 

Obsah starého webu ještě nějakou dobu naleznete na adrese archiv.msnavapence.cz 

Stránky tříd
Mateřská škola
Broučci
Zlatíčka
Kontakt

Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

Na Vápence 766,
468 22  Železný Brod
IČ: 04624548
739 572 089
778 546 460
info@msnavapence.cz
h53jkya
Kalendář akcí

Dnes je 23. července 2024
a svátek má Libor.

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.