Vnitřní uspořádání tříd

1. TŘÍDA - Broučci

učitelky:

  • Jitka Strnadová - uč. pověřená zastupováním ředitelky
  • Denisa Hanušová

Jsou zde děti ve věku od 3 do 7 let.

Třída sídlí v přízemí MŠ Na Vápence

2.  TŘÍDA - Zlatíčka

učitelky:

  • Jitka Jírová - ředitelka
  • Eva Šírková

Jsou zde děti ve věku od 3 do 7 let.

Třída sídlí v patře MŠ Na Vápence.

icons by Fasticon.com