Seznam alergenů

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanovuje NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin a pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.12.2014 a zasahuje i školní jídelny. Z toho důvodu se na jídelním lístku budou vedle jídel objevovat i čísla alergenů. Jejich plné znění naleznete zde.

icons by Fasticon.com