Projekt Šablony MŠ II

Mateřská školka Na Vápence se účastní projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemným setkáváním a sdílením zkušeností pedagogů a pomůže při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola realizuje následující aktivity:

 

  • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • 2.I/6g  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání (akreditovaný vzdělávací program DVPP)

Projekt byl v naší MŠ zahájen 1. 9. 2018 

Předpokládané datum ukončení  31. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icons by Fasticon.com