Informace pro rodiče

Distanční vzdělávání v MŠ

CO JE TO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ?

Distanční vzdělávání je definováno §184a školského zákona. Jde o vzdělávání na dálku. Způsob ani formu zákon neuvádí. Poskytujeme proto vzdělávání s ohledem na podmínky školy a také jednotlivých zákonných zástupců. Nejčastěji využíváme e-mailovou komunikaci, facebookovou skupinu či jiný dohodnutý individuální způsob předání materiálů a zadání k distanční výuce.

KOHO SE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TÝKÁ?

Pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

KDY ŠKOLA VZDĚLÁVÁ DISTANČNĚ?

Distanční vzdělávání se poskytuje v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ?

Ano. Pokud je dítě nemocné a nemůže se distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z distančního vzdělávání řádně (písemně) omluví.

CO KDYŽ V KARANTÉNĚ SKONČÍ POUZE PEDAGOGOVÉ?

Pokud se MŠ uzavře z důvodu karantény pedagogů (děti v karanténě nejsou a mohly by do MŠ chodit), nejsou naplněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání a to se tím pádem nerealizuje. Pedagogové mohou materiály zasílat (dobrovolně např. na požádání), ale nemohou jejich plnění vymáhat.

JAK HODNOTÍME  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Děti doloží splnění zadaných úkolů. Škola přizpůsobí hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem podmínkám dítěte.

zpět

icons by Fasticon.com