Fotogalerie - archív

Malý Soptík 26.6.

Malý kuchtík 19.6.

IZS 19.6.

Mozaikyáda 22.6.

Předškoláci - na návštěvě SUPŠS

Plavání 11.6.

S praotcem Čechem na horu Říp

Maturitní zkouška

Den dětí

Školní výlet

Děti na startu

Předškoláci v ZUŠ

Den pro moji maminku - dílničky

Plavání 14.5.

Čarodějnice ve školce

Putování za vodní vílou Evelínou

Divadlo v MŠ

40.výročí založení školy

Den otevřených dveří 14.4.

Divadelní představení

Děti ze ZŠ Pelechovská nám hrají divadlo

Vynášení Morany

Pyžamové párty

Předškoláci v 1. třídě

Klaun TU TU v mateřské škole

Masopust

Masopust

Divadlo v MŠ

Tři králové 2018

Štědrovečerní tabule a nadílka

Náš strom přátelství

Vánoční besídka

Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Divadlo Co se vleče, neuteče

Strašidelné párty

Výročí SVČ Mozaika

Den stromů

Na zahradě naší MŠ

Pohádková škola ZŠ Pelechovská

Zahradní párty

Nový školní rok začíná

Rekonstrukce 2017

Předškoláci na koupališti

Maturitní zkouška

Malý hasiči závodí

Námořníci v pruhovaném tričku

Předškoláci v SUPŠS

Malý kuchtík

Děti na JARMARKU

Předškoláci v ZUŠ

Indiánský týden

Školní výlet

Den pro naše maminky

Děti na startu

Čarodějnice ve školce

Kuchtíci

Cesta za pokladem

My se vody nebojíme

Velikonoční dílnička

Barvení velikonočních vajec

Vítání jara

Pyžamová párty

Výlet předškoláků do muzea hraček

Pexesiáda

Předškoláci v první třídě

Masopustní týden v MŠ

Masopustní dílnička

Dopravní výchova v naši MŠ

Srdíčkový den

Vědecká výprava po stopách Yettiho

Hurá - máme rádi sníh

Vánoce 2016

Živý betlém v naší MŠ

Mikuláš , anděl a čert v naší MŠ

Přijelo k nám divadlo

Svatomartinské podkovy

Kloboukový den

Svatomartínské rohlíčky

Bramboriáda

Na návštěvě u Dlasků

Dušičkový bál

Den stromů

Pavoučkovo babí léto

Návštěva knihovny

Dopravní výchova v naši MŠ

Pohádkový les

Předškoláci na "střední" (SUPŠS)

Den integrovaného záchranného systému

Hasičská soutěž Soptík

Předškoláci na Pěnčíně

Rozloučení s předškoláky

Školní výlet

Slavnostní oběd-pasování Malých kuchtíků

Oslava MDD

Naši předškoláci ve škole

Tajný výlet k MDD

Základní škola Školní

Plavecký výcvik 16.5.2016

Předškoláci v ZUŠ

Návštěva u babičky od kočiček

Za vílou Kapičkou

Den pro naše maminky

Čarodějnice na tenise

Cvičení v sokolovně

Orientační běh

Den otevřených dveří v naší MŠ

Cesta za pokladem

Barevný Pašijový týden

Vynášení Morany

Týden Od kapky po moře u Zlatíček

Masopustní bál

Vánoční besídka

Mikuláš v MŠ

Klaun TÚ, TŮ v naší MŠ

Muzeum v Turnově

Sokolovna

Dušičky v MŠ

Další budování

Naše školka

Budování nové zahrady

Zájmové kroužky 2015/16

Školní rok 2014/2015

Společné 2013/2014

Broučci 2013/2014

Zlatíčka 2013/2014

Zájmové kroužky 2013/2014

Broučci 2012/2013

Zlatíčka 2012/2013

Společné 2012/2013

icons by Fasticon.com