Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídá po celou dobu práce s dětmi učitelka školy, a to od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

  1. dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
  2. dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené a jedno dítě od dvou do tří let.

Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb učitelek tak, aby byly vždy obě učitelky s dětmi venku.

Druhou učitelku může na vycházce nahradit jiná pověřená osoba, která je k MŠ v zaměstnaneckém poměru a je v otázkách zajištění bezpečnosti při vzdělávání dětí proškolená (školní asistent, školnice)

Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonného zástupce dítěte.

Děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny UNIQA. 

Budova MŠ je z důvodu zajištění bezpečnosti dětí během dne uzamykána, a to vždy v době od 8.15 do 12.10 hod., následně od 12,30 do 14,15 hod. V 16.00 hod. končí provozní doba a mateřská škola se do druhého dne uzavírá. Objekt je střežen kamerovým systémem a je instalováno bezpečnostní zařízení.

icons by Fasticon.com