Aktuality

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4. 5. - 7. 5. 2021

                             

                  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽELEZNÝ BROD, NA VÁPENCE 766, PO

KDY PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ?

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu od 4. 5. do 7. 5. 2021.

Potřebné formuláře si lze stáhnout na webových stránkách školy nebo po telefonické domluvě osobně vyzvednout v mateřské škole.

CO VŠE ODESLAT?

  1. Žádost o přijetí do MŠ
  2. Přidělení registračního čísla
  3. Lékařské potvrzení.

Mateřská škola může přijímat pouze očkované děti (nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro kontraindikaci - § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví). Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Výjimku mají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

  1. K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte.

JAK ŽÁDOST DO MŠ PODAT?

Vyplněné dokumenty doručte do MŠ jedním z těchto způsobů:

  1. Datovou schránkou       
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@msnavapence.cz
  3. Poštou na adresu MŠ Železný Brod, Na Vápence 766, 468 22 Železný Brod
  4. Vhozením do poštovní schránky u vchodových dveří MŠ
  5. Osobně po předchozí telefonické domluvě na tel. 739 572 089 (za předpokladu dodržení všech hygienických opatření)

Pro děti, které k 31. 8. dovrší 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Po přijetí všech potřebných dokumentů bude na váš e-mail zasláno oznámení o Přidělení registračního čísla s dalšími informacemi (uveďte proto čitelně e-mailovou adresu).

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 25. 5. 2021. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů na vstupních dveřích a webových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy v záložce Přijímací řízení.

V Železném Brodě, dne 6. 4. 2021                                             Jitka Jírová – ředitelka školy

zpět

icons by Fasticon.com