Aktuality

Informace k provozu MŠ od 22. března

Děti s povinnou předškolní docházkou budou nadále vzdělávány distančním způsobem.

Mladším dětem budou nabízeny aktivity prostřednictvím uzavřené facebookové skupiny. Tímto zároveň děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám na této skupině poskytujete.

Úplata za vzdělávání za měsíc březen se nevybírá. Přeplatky budou vráceny ve vyúčtování na konci školního roku nebo si dříve ukončíte trvalé příkazy na tento školní rok.
 

 

zpět

icons by Fasticon.com