Aktuality

Mezi nebem a peklem (Mikulášská besídka)

4. 12. 2020

V pátek 4.prosince navštíví čertíky a andílky z naší mateřské školy Mikuláš se svojí družinou (a letos nebudou z daleka:-) Prosíme o spolupráci s přípravou jednouchého kostýmu pro vaše pekelníky i nebeská stvoření (zda máte doma čertíka či andílka už necháme na vás:-) Těšíme se a děkujeme.

Zpráva KHS

Vážení rodiče, z důvodu pozitivních testů na COVID - 19 u dětí, se nám povinná karanténa prodlužuje do pondělí 23.11.včetně. Z této skutečnosti bohužel vyplývá nutnost opakování testování negativních osob, jelikož přišli do kontaktu s pozitivními ještě v pátek 13.11.a test provedený v pondělí 16.11. tak nemusí být průkazný. Veškeré informace najdete v kopii zprávy z KHSL, kterou vkládám...viz.více

více...

Distanční vzdělávání předškoláků

18.11.2020

Distanční vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou probíhá po dobu přerušení provozu MŠ prostřednictvím uzavřené facebookové skupiny. Pokud máte facebook a nejste dosud jejími členy, tak se ,prosím, zaregistrujte (MŠ Na Vápence). Ostatním zašleme materiály k distanční výuce individuálně, podle jejich možností.

UZAVŘENÍ MŠ - OČR

14.11.2020

Vážení rodiče, připomínám, že po dobu uzavření mateřské školy z rozhodnutí KHSL můžete žádat o ošetřovné na své děti. Na stránkách České správy sociálního zabezpečení je ke stažení formulář, který vyplní žadatel (tedy vy) a předloží na konci měsíce zaměstnavateli. Na https://eportal.cssz.cz/ lze vyplnit i elektronicky. Potvrzení mateřské školy v současné době není potřeba. OSSZ pak informace ověřuje.

UZAVŘENÍ MŠ - KARANTÉNA

13.11.2020

Vážení rodiče, z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Liberec bude MŠ od 16.11. do 20.11. uzavřena z důvodu pozitivního testu na Covid-19 u dítěte. Zákonní zástupci, kterých se týká karanténa a testování dětí, budou podrobně informováni SMS zprávou. Prosím o potvrzení přijetí na školkový telefon (e-mail je momentálně mimo provoz) . Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

DŮLEŽITÉ

13.11.2020

Vážení rodiče, z důvodu pozitivního testu na Covid - 19 jednoho z dětí bude MŠ po dohodě se zřizovatelem v pondělí 16.11. uzavřena. Proběhne ionizace všech prostor mateřské školy. V úterý je pak státní svátek. Ohledně dalšího provozu čekáme na vyjádření hygieny. Sledujte webové stránky. Děkujeme za pochopení.

Drak sympaťák - vyhlášení

S nejvyšším počtem šesti hlasů získal titul "Drak sympaťák" papírový dráček s číslem 14 z dílny Matouška Fichtneta:-) Hned na druhém místě se ovšem umístilo všech 40 dalších dráčků. Každý byl totiž krásný, originální a jedinečný. Z každého jednoho draka jsme se radovali a všichni si zaslouží obdiv a úznání, a tak si všechny děti odnesly domů také malou odměnu. Nyní máme dráčky krásně vyzdobenou školku a podzim se tak stal pestrým a barevným i když venku zrovna prší a počasí nám občas nepřeje. Děkujeme všem za skvělou spolupráci a věříme, že Vás společné hraní baví, stejně jako nás:-)

Ukončení projektu Čteme dětem před spaním

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do projektu Čteme dětem před spaním. Vzhledem ke složitosti doby a nepravidelné docházce dětí do MŠ se nám projekt protáhl na 5 týdnů, ale jsme velmi rádi, že se do něj přesto zapojilo na 33 rodin. Těší nás, že společně vnímáme knihy nejen jako zdroj zážitků, které obohacují vnitřní svět dětí a jejich fantazii, ale jsou zdrojem zajímavých informací, které jim objasňují svět a události v něm. Děti za účast na "čtecích" projektech dostaly knihu krásných příběhů z našeho kraje, které sepsala paní Tereza Červenková. Publikace byla vydána v rámci projektu MAP Železnobrodko II. (MŠ se účastní i projektu "Babičky čtou dětem v mateřských školách - předčítá bývalá paní učitelka Věra Čechová)

Bezpečnostní systém

Vážení rodiče, pro zajištění bezpečnosti našich svěřenců, pracovníků a také majetku bylo zvýšeno zabezpečení u vstupu do mateřské školy. Pro vstup do budovy použijte domácí telefon s audio funkcí. Po ohlášení budete vpuštěni. V čase odpoledního spojování tříd bude vždy vyvěšena cedulka, ve které třídě se děti nacházejí. V zájmu bezpečnosti vašich dětí (zvlášť v odpoledních hodinách), nedovolujte vstupovat cizím osobám, které neznáte, společně s vámi. Děkujeme

Uzavření MŠ o vánoních prázdninách

Po dohodě se zřizovatelem bude Mateřská škola v době Vánoc uzavřena od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021.

Den stromů

20.10.2020

Snažíme se probouzet v dětech lásku a respekt k přírodě. V úterý 20.10. oslavíme spoustou zábavných aktivit svátek "Den stromů". Prosíme, aby si děti přinesly z domu jedno jablíčko. Děkujeme

Draku, vyleť z mraků!

do středy 21.10.

Vážení rodiče, z důvodu vyhlášených protiepidemických opatření nemůžeme uskutečnit v říjnu plánovanou akci pro děti a rodiče "Hledání babího léta." Jako kompenzaci proto vyhlašujeme tvůrčí aktivitu s názvem "Draku, vyleť z mraků!" Věříme, že se rádi zapojíte a pomůžete svým dětem do středy 21.října vyrobit draka dle vlastní fantazie (na velikosti, materiálu ani schopnosti létat nezáleží). Dráčky odměníme, uděláme si krásnou podzimní výzdobu a budeme se bavit u spousty dalších "dračích" aktivit. Věříme, že i počasí nám dopřeje vyrazit na kopec a skutečného draka vypustit do oblak.

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Přednáška pro rodiče předškoláků na téma "Všeobecná školní zralost" (Mgr. Veronika Beranová z PPP Jbc)se v důsledku krizových opatření Vlády ČR v tuto chvíli přesouvá na termín 16. 12. 2020 od 15,30 hodin. Případné další změny (podle situace ve státě v prosinci) bychom Vám včas oznámili. Děkujeme za pochopení.

Projekt Čteme dětem před spaním

od 5.10.2020

Vážení rodiče, naše školka se zapojila do projektu MAP Železnobrodsko II. (podpora čtenářské pregramotnosti): „Čteme dětem před spaním“ Co tato aktivita obnáší?

více...

Přednáška na téma"školní zralost"

14.10.2020

Ve středu 14. 10. od 15:00 hodin pořádáme pro rodiče předškoláků přednášku na téma "školní zralost". Pracovnice PPP Jablonec nad Nisou poskytne všem rodičům informace o připravenosti dětí na vstup do ZŠ, o možnostech další intervence v PPP a ochotně odpoví na všechny Vaše otázky.

Nařízení ministra zdravotnictví

od 10. 9. 2020

Vážení rodiče, od čtvrtka 10. 9. 2020 respektujte nařízení MZ a použijte při vstupu do budovy mateřské školy roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R (ruce – rouška – rozestupy). Nařízení platí do odvolání. Děkujeme za Vaši spolupráci

Pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

více...

Platby

Číslo účtu pro platby: 115-1764090207 Výše úplaty za vzdělávání: 500,- Kč/měs. Výše stravného: jednotlivé částky naleznete v záložce "Provozní řád školní jídelny" Obě platby je nutné uhradit do 15. v měsíci.

icons by Fasticon.com