Aktuality

Volba dračího favorita

22.-23.10.2020

Děkujeme všem dětem a rodičům za jejich vynaložené úsilí a doufáme, že je domácí tvoření na téma Draku, vyleť z mraků, bavilo. Potěšil nás Váš zájem, velký počet účastníků a úžasná kreativita. Nad každým dráčkem jsme jásali, s každým jsme se potěšili a teď nám krásně zdobí chodby a schodiště MŠ. Vaším posledním úkolem je vybrat jednoho dráčka, zapsat na lístek číslo, kterým je váš favorit označený a vhodit ho do krabičky umístěné na chodbě, pod informační nástěnkou. Výsledek oznámíme v pondělí i když pro nás jste už zvítězili všichni.

Den stromů

20.10.2020

Snažíme se probouzet v dětech lásku a respekt k přírodě. V úterý 20.10. oslavíme spoustou zábavných aktivit svátek "Den stromů". Prosíme, aby si děti přinesly z domu jedno jablíčko. Děkujeme

Draku, vyleť z mraků!

do středy 21.10.

Vážení rodiče, z důvodu vyhlášených protiepidemických opatření nemůžeme uskutečnit v říjnu plánovanou akci pro děti a rodiče "Hledání babího léta." Jako kompenzaci proto vyhlašujeme tvůrčí aktivitu s názvem "Draku, vyleť z mraků!" Věříme, že se rádi zapojíte a pomůžete svým dětem do středy 21.října vyrobit draka dle vlastní fantazie (na velikosti, materiálu ani schopnosti létat nezáleží). Dráčky odměníme, uděláme si krásnou podzimní výzdobu a budeme se bavit u spousty dalších "dračích" aktivit. Věříme, že i počasí nám dopřeje vyrazit na kopec a skutečného draka vypustit do oblak.

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Přednáška pro rodiče předškoláků na téma "Všeobecná školní zralost" (Mgr. Veronika Beranová z PPP Jbc)se v důsledku krizových opatření Vlády ČR v tuto chvíli přesouvá na termín 16. 12. 2020 od 15,30 hodin. Případné další změny (podle situace ve státě v prosinci) bychom Vám včas oznámili. Děkujeme za pochopení.

Projekt Čteme dětem před spaním

od 5.10.2020

Vážení rodiče, naše školka se zapojila do projektu MAP Železnobrodsko II. (podpora čtenářské pregramotnosti): „Čteme dětem před spaním“ Co tato aktivita obnáší?

více...

Přednáška na téma"školní zralost"

14.10.2020

Ve středu 14. 10. od 15:00 hodin pořádáme pro rodiče předškoláků přednášku na téma "školní zralost". Pracovnice PPP Jablonec nad Nisou poskytne všem rodičům informace o připravenosti dětí na vstup do ZŠ, o možnostech další intervence v PPP a ochotně odpoví na všechny Vaše otázky.

Den plný pohádek, dobrodružství a her

25. 9. 2020

V pátek 25. září se zúčastníme her a soutěží, které pro nás již tradičně připravili žáci ZŠ Pelechovská. Děti budou plnit různé úkoly pohádkových bytostí a za svoji šikovnost si vyslouží malou odměnu. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí se akce přesouvá do sokolovny. Děti potřebují batůžek s přezůvkami (kecky) a pitím (v uzavíratelné lahvičce). Děkujeme Nejmladší děti budou plnit úkoly v MŠ - batůžek nepotřebují.

Nařízení ministra zdravotnictví

od 10. 9. 2020

Vážení rodiče, od čtvrtka 10. 9. 2020 respektujte nařízení MZ a použijte při vstupu do budovy mateřské školy roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R (ruce – rouška – rozestupy). Nařízení platí do odvolání. Děkujeme za Vaši spolupráci

Pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

více...

Platby

Číslo účtu pro platby: 115-1764090207 Výše úplaty za vzdělávání: 500,- Kč/měs. Výše stravného: jednotlivé částky naleznete v záložce "Provozní řád školní jídelny" Obě platby je nutné uhradit do 15. v měsíci.

icons by Fasticon.com