Aktuality

Mimořádná opatření

od 16. 3. 2020

Vážení rodiče, vedení města Železný Brod rozhodlo o dočasném uzavření mateřských škol. Mimo provoz budou od pondělí 16. března do odvolání. Radnice tím reagovala na vyhlášení nouzového stavu v České republice, který ve čtvrtek 12. března oznámila česká vláda. Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení si můžete vyzvednout v MŠ v pondělí 16. 3. a úterý 16. 3. od 8.00 do 12.00 hodin na základě požadavku zaslaného na emailovou adresu info@msnavapence.cz nebo na tel. 739 572 089. Další informace sledujte na webových stránkách školy. Děkujeme za součinnost a pochopení. Jitka Jírová - ředitelka

Omezení provozu MŠ

od 11. 3. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace ve státě, s přihlédnutím k aktuálnímu doporučení ze strany MŠMT a po dohodě se zřizovatelem, bude v mateřské škole omezen provoz na nezbytné minimum. Žádáme rodiče, kteří mají možnost si ponechat děti doma, aby tak s ohledem na jejich zdraví učinili. Dále pak nebudeme do odvolání přijímat do MŠ děti s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění. Předem děkuji všem rodičům za pochopení a rozumný přístup k celé věci. O dalším vývoji celé situace budete průběžně a bezodkladně informováni.Jitka Jírová- řed.

Vynášení Moreny

26.3.2020

Slavnostní průvod s Morenou za veselého zpěvu a muzicírování vyrazí dne 26. března (ve čtvrtek před Smrtnou nedělí) v 10,00 hodin od MŠ, projde městem k mostu a po Jiráskově nábřeží k lávce. Zde bude Morena vhozena do vody. Zpět Na Vápenku již jedno z děvčátek ponese větvičku ozdobenou mašličkami, což je symbol přicházejícího jara a léta. Zveme každého, kdo má chuť a možnost, aby se k nám připojil.

Hry všestrannosti

27.3.2020

V pátek 27.3. se předškoláci zúčastní sportovního klání družstev v místní sokolovně, nazvaného "Hry všestrannosti". Děti potřebují sportovní obuv do haly a pití.

Předškoláci "na střední"

pro velkou absenci dětí změna na 17.4.2020

V pátek 17.4. navštíví již tradičně naši předškoláci SUPŠS v Žel. Brodě, kde pro ně bude připravena zajímavá exkurze, ukázka práce šikovných sklářských mistrů a také dílničky, ve kterých si mohou děti některé činnosti se sklem vyzkoušet. Děkujeme opět panu Smolovi za pozvání a zprostředkování této akce.

POZOR - důležitá informace

Oznamujeme, že byly do jednotlivých tříd vytvořeny nové e-mailové adresy pro vaše i naše potřeby korespondence. Třída Broučků: msvapenka1odd@seznam.cz Třída Zlatíček: msvapenka2odd@seznam.cz Pro omlouvání dětí však doporučujeme využívat telefon a SMS zprávy jako doposud.

Platby

Číslo účtu pro platby: 115-1764090207 Výše úplaty za vzdělávání: 500,- Kč/měs. Výše stravného: jednotlivé částky naleznete v záložce "Provozní řád školní jídelny" Obě platby je nutné uhradit do 15. v měsíci.

icons by Fasticon.com