Aktuality

Informace k provozu MŠ od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče, provoz MŠ bude obnoven od pondělí 12. 4. v omezeném režimu a pouze za níže uvedených podmínek. Prosím rodiče, kterých se možnost umístění dítěte do MŠ týká, o zaslání přihlašovací SMS, nejlépe do pátku 9. 4. 2021, abychom byly schopny včas zajistit organizaci a chod MŠ. Rozdělení dětí do skupin nebude muset odpovídat tradičnímu rozdělení do kmenových tříd. Děkuji za pochopení. Jitka Jírová

více...

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4. 5. - 7. 5. 2021

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022. Možnost virtuální prohlídky naší MŠ na webových stránkách a na Facebooku města Železný Brod.

více...

Prodloužení uzavření MŠ

Vážení rodiče, vláda prodloužila účinnost krizového opatření do 11. dubna 2021. Mateřská škola nadále zajišťuje vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou distanční formou (e-mailová korespondence, on-line setkání, osobní předání materiálů). Nabízíme možnost individuálních konzultací s třídními učitelkami v předem domluvených termínech. Zpětnou vazbu z distančního vzdělávání a rovněž informace o ostatních dětech získáváme prostřednictvím uzavřené facebookové skupiny. Děkujeme za všechny vaše příspěvky.

Cesta za velikonočním zajíčkem

29.3. - 31. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti, ani letos si neužijeme klasické velikonoční koledování, ale hledání velikonočního zajíčka si přece jen nenecháme ujít. Proto bude našim dětem ve dnech od 26.3. do 29.3. vždy v čase 9:00 - 15:00 zpřístupněna zahrada MŠ. Čti více

více...

Zápis do první třídy ZŠ Školní

Informace k termínu a organizaci zápisu do první třídy ZŠ Školní byly zákonným zástupcům zaslány na jejich e-mailové adresy.

více...

Informace k provozu MŠ od 22. března

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR rozhodla o prodloužení uzavření mateřských škol do 28. 3. 2021.

více...

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Pelechovská

Podmínky a organizace zápisu do 1. třídy ZŠ Pelechovská byly zaslány na e-mailové adresy zákonných zástupců předškoláků. Veškeré informace naleznete též na webových stránkách školy http://www.zspelechovska.cz/

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

27. 2. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č.200 ze dne 26.2.2021 se přerušuje provoz mateřské školy od 1. března do 21. března 2021.

více...

Platby školného - přerušený provoz

Vážení rodiče, z důvodu přerušení provozu MŠ na dobu delší než 5 dnů (karanténa 8. - 15.2), v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5, bude školné za měsíc únor sníženo na 350,- Kč. Přeplatek 150,- Kč bude vrácen při vyúčtování na konci školního roku nebo po dohodě převeden do stravného.

Bezpečnostní systém

Vážení rodiče, pro zajištění bezpečnosti našich svěřenců, pracovníků a také majetku bylo zvýšeno zabezpečení u vstupu do mateřské školy. Pro vstup do budovy použijte domácí telefon s audio funkcí. Po ohlášení budete vpuštěni. V čase odpoledního spojování tříd bude vždy vyvěšena cedulka, ve které třídě se děti nacházejí. V zájmu bezpečnosti vašich dětí (zvlášť v odpoledních hodinách), nedovolujte vstupovat cizím osobám, které neznáte, společně s vámi. Děkujeme

Pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

více...

Platby

Číslo účtu pro platby: 115-1764090207 Výše úplaty za vzdělávání: 500,- Kč/měs. Výše stravného: jednotlivé částky naleznete v záložce "Provozní řád školní jídelny" Obě platby je nutné uhradit do 15. v měsíci.

icons by Fasticon.com