Aktuality

Prázdninové přání

Pro ty v Vás, kteří nejste členy naší facebookové skupiny.....

více...

Prázdninový provoz

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění a se souhlasem zřizovatele bude uzavřen provoz MŠ v době hlavních prázdnin od 13. 7. do 21. 8. 2020 včetně.

více...

POZOR - důležitá informace

Oznamujeme, že byly do jednotlivých tříd vytvořeny nové e-mailové adresy pro vaše i naše potřeby korespondence. Třída Broučků: msvapenka1odd@seznam.cz Třída Zlatíček: msvapenka2odd@seznam.cz Pro omlouvání dětí však doporučujeme využívat telefon a SMS zprávy jako doposud.

Platby

Číslo účtu pro platby: 115-1764090207 Výše úplaty za vzdělávání: 500,- Kč/měs. Výše stravného: jednotlivé částky naleznete v záložce "Provozní řád školní jídelny" Obě platby je nutné uhradit do 15. v měsíci.

icons by Fasticon.com